عناوین جدید
تبلیغات

پاسخ نیوز

پاسخ نیوز

پاسخ نیوز

پاسخ نیوزرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: کمیسیون نظارت ساری اتحادیه مصنوعات هنری را منحل کرده است.

به گزارش خبرگذاری پاسخ نیوز ،محمد محمدپور عمران منحل شدن اتحادیه مصنوعات هنری را قانونی دانست و اظهار کرد: کمیسیون نظارت بر اصناف و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت با بررسی های کارشناسی شده تصمیم به انحلال این اتحادیه گرفتند.

وی با بیان اینکه دلیل انحلال اتحادیه مصنوعات هنری، درگیری و نزاع متعدد اتحادیه ها به خاطر تداخل کاری بود، تاکید کرد: با پیشرفت تکنولوژی و نزدیک شدن رسته های شغلی صنفی به یکدیگر این شاهد تداخل ایجاد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: تعدد تکنولوژی موجب شد تا ارائه خدمات اعضای این اتحادیه امکان تمایز نداشته باشد.

محمدپور با بیان اینکه با پیشرفت تکنولوژی رسته های شغلی اصناف متناظر تعریف می شود، تصریح کرد: انحلال اتحادیه مصنوعات هنری بازتعریفی از یک رسته شغلی بود که به هیچ وجه به معنی از بین رفتن فضای کسب و کار کسی نیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت حامی تمامی اعضای این اتحادیه است.

وی تاکید کرد: امور اداری رسته های شغلی اتحادیه مصنوعات هنری در اتحادیه های مرتبط بازتعریف شده، این انحلال در یک مسیر قانونی اتفاق افتاده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه تداخل های موجود موجب دعواهای صنفی هر روزه بین اتحادیه ها شده بود، اظهار کرد: هر روز بین چند اتحادیه درگیری وجود داشت که رسته های شغلی اتحادیه مصنوعات هنری مربط به وی است هرچند عمده مشکلات مطالبه حق عضویت اعضا بود.

محمدپور بروز چنین فضایی را موجب نارضایتی فعالان صنفی این اتحادیه دانست و اظهار کرد: اتحادیه های متعدد به اعضای اتحادیه مصنوعات هنری مراجعه کرده و اعلام می کرند، آنها نباید عضو این اتحادیه باشند این روند به گونه ای بود که یک واحد صنفی شاهد مراجعه چند اتحادیه دیگر برای دریافت حق عضویت می شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه این تداخل، موجب موجب بروز نارضایتی و فشار مضاعف بر اعضای اتحادیه مصنوعات هنری بود، تصریح کرد: با شناخت درست از مشکلات پیش رو تصمیم به یک باز تعریف گرفتیم تا فشار مضاعف از اعضای این اتحادیه در دعواهای صنفی به خاطر حق عضویت و تمدید صدور پروانه، کاهش یابد.

وی انحلال اتحادیه مصنوعات هنری را تسهیل در کار و فعالیت ادرای اعضای آن دانست و اظهار کرد: کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان با حضور دستگاه اجرایی مختلف رای بر انحلال اتحادیه مصنوعات هنری داده اند.


بخش نظرات بسته شده است .


تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶      
کد انحصاری خبر کد خبر: 41364      
چاپ این مطلب چاپ این مطلب